Eleonore Star

De pseudoniem van Eleonore Star is Sterre Lenore.
Onder de naam Sterre Lenore heb ik een aantal boekjes en filmpjes uitgebracht.

Deze boeken zijn te koop bij Bol.Com: Klik op het boek! En álle boeken zijn te koop via www.sterrelenore.nl

Stacks Image 100
VAN HET HOOFD NAAR HET HART

Dit boekje vertolkt aspecten van een innerlijke reis.
En ik maak je graag deelgenoot van dit proces.

Door de ontmoeting met de angst, pijn, verdriet, boosheid,
blijheid, vreugde aan te gaan,
en je er aan over te geven,
word je je bewust van de essentie van de emotie.

En de energie van het hart wordt aangeraakt,
wat zich in het leven laat uitdrukken.


Het leven wordt geleefd
in al zijn gradaties,
gevoed door de Liefde.
Liefde is als zuurstof.
Wat zijn we zonder Liefde?
We kunnen er niet buiten.

De vier aparte boekjes over LIEFDE:
*Het leven Leven
*Verbinding met De Liefde
*Wandelen langs de Hemelpoort
*Hemelse Liefde
zijn in dit boek samengevoegd:
**DE LIEFDE.
Stacks Image 109Stacks Image 116
Lijden is van alle tijden.
Het is tijd
om de ontmoeting met het lijden
aan te gaan.
Te leren begrijpen
wat zijn wezenlijke bedoeling is.
Om zo het lijden te boven te komen.

De drie aparte boekjes over LIJDEN:
*Kwetsbare Eenzaamheid
*Het Grote Lijden
*De Mystiek van het Lijden
zijn in dit boek samengevoegd:
**HET LIJDEN.


Het verlangen naar de stilte
in de drukte van de dag,
wie verlangt daar niet naar.
Maar hoe in je eigen stilte te komen
voorbij alle ruis in je hoofd/hart?
Laat je meevoeren.
Reis met me mee
naar het land van Stilte.

De drie aparte boekjes over STILTE:
*Op weg naar de stilte
*Thuiskomen in de stilte
*Zijn in de stilte
zijn in dit boek samengevoegd:
**DE STILTE.
Stacks Image 28Stacks Image 54
Het is goed om stil te staan
bij de dingen van de dag.
Te bezinnen hoe het leven te leven,
om niet geleefd te worden.
Daarvoor heb je het leven
te leren kennen.

De twee aparte boekjes over BEZINNEN:
*Ter Overweging
*Verinnerlijking
zijn in dit boek samengevoegd:
**HET BEZINNEN.In onze kleinmenselijkheid
kunnen we er een aardig zooitje van maken.
De kluwen van religie-draden
zijn aardig in de war geraakt.
Er is een innerlijke drang
om deze te ontwarren.
Om zo op het Ware te stuiten.
Religie.
Wat een innerlijke verwarring,
wat een Babylonische spraakverwarring
tussen de mens en God.
Het enige verlangen is
Zuivere Oprechtheid.

De twee aparte boekjes over De RELIGIE:
*De Religie Voorbij
*Ware Religie
zijn in dit boek samengevoegd:
**DE RELIGIE.
Stacks Image 61Stacks Image 8
De natuur
heeft een eigen uitdrukking van zijn.
werkt diep door
in ons bestaan.
Is onlosmakelijk
met ons verbonden.
Alles is in communicatie
met elkaar.

De drie aparte boekjes over NATUUR:
*De Natuur kent zijn eigen taal
*In gesprek met de Natuur
*De Natuur brug tussen hemel en aarde
zijn in dit boek samengevoegd:
**DE NATUUR.
© 2018 Eleonore Star Mail me